ΜΕΝΟΥ ΔΙΚΟ ΜΟΥ

Σελίδες

Συνεδρίες DeVita BRT


  • Η μόνη φορητή συσκευή ενδογενούς Βιοσυντονισμού (bio-resonance) στον κόσμο
  • Με την αναστροφή(inversion) οι παθολογικές ταλαντώσεις εξαλείφονται
  • Αποκαθιστά την κανονικότητα στο μεσέγχυμα (εξωκυττάριο matrix, ενδοκυττάριο matrix, ενδοπυρηνικό matrix)
  • Εξοικονομεί ενέργεια και εξισορροπεί τον οργανισμό, οι αμυντικές δυνάμεις του οποίου ισχυροποιούνται
  • Περιορίζει την φλεγμονή
  • Αποδιοργανώνει τους παθογόνους μικροοργανισμούς
  • Αποτελεί εξαιρετική συμπτωματική θεραπεία στην οξεία φάση των ασθενειών
  • Αποφορτίζει σε ψυχοσωματικές εξάρσεις και επιβαρύνσεις
  • Συντελεί καθοριστικά στην διακοπή καπνίσματος και στις διαδικασίες απεξάρτησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου