ΜΕΝΟΥ ΔΙΚΟ ΜΟΥ

Σελίδες

Εταιρεία -Σκοποί & Στόχοι Deta Elis

Εταιρεία -Σκοποί & Στόχοι

Οι αξίες μας είναι οι εξής:
  • Εμπι­στο­σύ­νη
  • Υγεία
  • Ανά­πτυ­ξη
  • Αξιο­πι­στία
  • Ευ­ε­ξία
  • Oμα­δι­κή ερ­γα­σία
  • Και­νο­το­μία.

Είμαι ανεξάρτητη συνεργάτιδα της εταιρίας Deta Elis με εμπειρία 25 χρόνων στην κατασκευή συσκευών βιοσυντονισμού η οποία έχει ως αποστολή:
  • Η Θεραπεία των αν­θρώ­πι­νων ασθενειών μέσω της ανάπτυξης και­νο­τό­μων τε­χνο­λο­γιών σή­με­ρα και
  • να κάνει τον κόσμο πιο τέλειο αύριο.

Η εταιρεία Deta Elis απο­δει­κνύ­ει ότι η βιο­μη­χα­νία MLM, δεν είναι μόνο το άμεσο κέρδος, αλλά μια άμεση διαδρομή προς τη σω­μα­τι­κή υγεία, την οι­κο­νο­μι­κή ανε­ξαρ­τη­σία και την αυ­το-βελ­τί­ω­ση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου