ΜΕΝΟΥ ΔΙΚΟ ΜΟΥ

Σελίδες

Πρόγραμμα Nο. 7: «Συναισθηματική Ισορροπία» DeVita Energy 8

8 Νέα Προγράμματα που στοχεύουν στις 8 βασικές ανάγκες και αξίες του ανθρώπου.

Η συσκευή DeVita Energy 8, λειτουργεί με τη μέθοδο του εξωγενούς βιοσυντονισμού, συνδυάζοντας ποικίλες συχνότητες υγείας που δρούν στο ψυχοσωματικό επίπεδο του ανθρώπου, βρίσκονται προγραμματισμένα 8 βασικά προγράμματα.
Πρόγραμμα Nο. 7:
«Συναισθηματική Ισορροπία»
Χρόνος λειτουργίας - 1:16:00


Στοχεύει στην εναρμόνιση όλων των σχέσεων –οικογενειακών, προσωπικών, επαγγελματικών και φιλικών.
Αυτό το πρόγραμμα διευρύνει τις δυνατότητες για επικοινωνία, αμοιβαία κατανόηση, κατανόηση και αγάπη, βοηθά στην εξάλειψη των συγκρούσεων και των συναισθημάτων που οδηγούν στην εσωστρέφεια. Αποτελεί για τους εσωστρεφείς, ένα χρήσιμο εργαλείο για την απελευθέρωση πιθανών εσωτερικών «φραγμών» και για το ξεδίπλωμα της δημιουργικότητας.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου